Delft Open Data

Welkom op het open data platform van de gemeente Delft! Op deze website vindt u een overzicht van de beschikbare open data van de gemeente Delft. In oktober 2017 is de gemeente gestart met het publiceren van open data. In de toekomst publiceren we meer datasets. Met iedere dataset zetten we een stap op weg naar een Open Delft.

 

 

 

Open data is:

 • openbare data
 • zonder auteursrechten of rechten van derden
 • bekostigd uit publieke middelen
 • verzameld voor werkzaamheden van de gemeente
 • liefst ‘open standaard’ dat wil zeggen zonder barrières voor gebruik ICT-toepassingen
 • liefst leesbaar door computers zodat zoekmachines de informatie kunnen vinden

Oftewel:

 • De data bestaan (vanuit een publieke taak)
 • Ik heb toegang tot de data (openbaarheid)
 • Ik kan er eenvoudig bij
 • Ik kan hergebruiken
 • Ik mag hergebruiken

Waardevolle informatie

Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen, verzamelt de gemeente Delft veel verschillende soorten gegevens. Informatie die waardevol en interessant kan zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Zoals plattegronden met informatie, geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of allerlei gegevens over de stad. Volgens onderzoek kan open data verschillende soorten waarden creëren, waaronder grote economische waarde. Veel mensen en organisaties kunnen ervan profiteren.

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, stelt de gemeente Delft deze data zo veel en zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar. Dat doet de gemeente niet zomaar: bij het publiceren van data houdt de gemeente rekening met de vraag uit de stad en kijkt naar een koppeling met de bestuurlijke en beleidsdoelen van de gemeente. Bovendien staat contact met de stad voor de gemeente voorop. Waarde creëren met open data doen we samen. 

Samenwerken aan Open Data

Binnen de gemeente Delft werken veel mensen aan het publiceren van open data. Daarnaast werken we in de stad samen met diverse organisaties om van open data een succes te maken. 

Van half 2017 tot half 2021 werkt de gemeente Delft bovendien samen met andere organisaties in de stad en andere Europese steden om met open data slimme toepassingen te ontwikkelen voor uitdagingen van de stad op de gebieden energie, duurzaam milieu en mobiliteit. Over dit project lees je meer op deze website.

Daarnaast werkt Delft samen met andere overheden om open data zo beschikbaar te stellen, dat gebruik en hergebruik ervan eenvoudiger is.

Heb je vragen hierover, zie je een kans voor samenwerking of heb je opmerkingen? Laat het ons weten!

Gebruiksvoorwaarden open data

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de als zodanig aangemerkte open data van de gemeente Delft, zoals geplaatst op delft.dataplatform.nl hergebruiken in eigen toepassingen.

De gemeente Delft stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. De gemeente Delft sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie. Aan de gepubliceerde datasets kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

Uiteraard moet u er op kunnen vertrouwen dat de overheid uw gegevens beschermt. Informatie waarbij uw privacy niet is gegarandeerd, wordt daarom niet gepubliceerd. Datasets worden, waar nodig, geanonimiseerd.

Proclaimer

De gemeente Delft is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en datasets, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Contact

Als u ideeën heeft, verbeterpunten ziet of vragen wilt stellen, neem dan contact met ons op
Telefoon        14015
Whatsapp      06 52 73 94 76                                          (reactie binnen 24 uur)
Contactformulier